TiBe A & O vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd.
Wanneer u via onze website bestelt, hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. De persoonlijke gegevens die u invult worden door ons o.a. gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen. TiBe A & O geeft gegevens van klanten nooit door en verkoopt of verhuurt deze niet aan derden.
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Wij (TiBe A & O) leggen uw persoonsgegevens vast voor het accepteren en uitvoering van de koopovereenkomst en relatie. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessante aanbiedingen en andere diensten van TiBe A & O. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u via e-mail richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht TiBe A & O van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang TiBe A & O geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij TiBe A & O bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u TiBe A & O om uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

E-mailadressen

We gebruiken en bewaren uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site.

Reageren?

In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van, waaronder dit privacybeleid.

Deuropkleur.nl
Hommel 67
7317 BL Apeldoorn
T: 055-8431484

M: 0619618048
E: info@deuropkleur.nl